Regulamin

Image

Regulamin

Polityka prywatności serwisu Parkiety Cyklinowanie - Waldemar Jarzyna

1. Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Waldi Waldemar Jarzyna - zwany dalej Administratorem.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – m.in. ustawą o ochronie danych osobowych czy ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez gromadzenie plików “cookies”,
– poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w umieszczonych w serwisie formularzach.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza w naszym konkretnym przypadku - w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną w żaden sposób: sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, firmom, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2015 r. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

9. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w celu ich modyfikacji oraz usunięcia - wiąże sie to z wycofaniem udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu. Zmiany mogą zostać podyktowane m.in. zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwojem szerokopojętych technologii internetowych a także rozwójem serwisu. Wszelkie zmiany będą umieszczane w sposób widoczny i zrozumiały na stronach Serwisu.

11. W Serwisie mogą pojawiać się hiperłączą do innych (zewnętrznych) stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. Strony internetowe, których odnośniki będą umieszczone w Serwisie działają niezależnie od Serwisu i w żaden sposób nie są nadzorowane przez Serwis.

12. W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Image
About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe